Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Juli, 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Is Arachais slainte arachas a chludaionn an t-iomlan no cuid den riosca de duine a thabhaigh costais leighis, ag scaipeadh an riosca thar lion mor daoine. Tri mheastachan ar an riosca foriomlan na gcostas curaim slainte agus ar an gcoras slainte thar an linn snamha riosca, is feidir arachoir a fhorbairt struchtur airgeadais ghnathamh, mar shampla preimh no parolla canach miosula, chun an t-airgead a ioc as na sochair churaim slainte a bheidh sonraithe san arachas a chur ar fail comhaontu. Is e an sochar a riar ag eagraiocht larnach ar nos gniomhaireacht rialtais, gno priobhaideach, no nach beann ar bhrabus aonain. Dar leis an Cumann Arachais Slainte of America, ta arachas slainte a shainmhinitear mar "cludach a dheanann solathar do na iocaiochtai sochar mar gheall ar thinneas no gortu. Cuimsionn se arachais do chaillteanais o thimpiste, costas leighis, michumas, no d'fhail bhais thaisme agus dismemberment" (lch. 225). Ta polasai arach…