Langsung ke konten utama

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Pojisteni je prostredkem ochrany pred financnimi ztratami. Jedna se o formu rizeni rizik, ktera se primarne pouziva k zajisteni proti riziku podminenych nebo nejistych ztrat. Subjekt, ktery poskytuje pojisteni, je znam jako pojistitel, pojistovna, pojistovna nebo upisovatel. Osoba nebo subjekt, ktery kupuje pojisteni, je znam jako pojisteny nebo pojistnik. Pojistna operace zahrnuje pojistenou osobu, ktera predpoklada, ze je pojistna udalost zajistena a znama pomerne malou ztratou ve forme platby pojistiteli vymenou za slib pojistitele na nahradu pojisteneho v pripade kryte ztraty. Ztrata muze nebo nemusi byt financni, ale musi byt redukovatelna z financnich duvodu a obvykle zahrnuje neco, v nemz ma pojisteny pojistovaci zajem na zaklade vlastnictvi, drzby nebo existujiciho vztahu. Pojisteny obdrzi smlouvu nazvanou pojistna smlouva, v niz jsou uvedeny podminky a okolnosti, za kterych pojistitel kompenzuje pojisteneho.

Castka penez, kterou pojistovna uctuje pojistenemu za kryti stanovenou v pojistne smlouve, se nazyva premie. Pokud pojisteny utrpi ztratu, ktera je potencialne kryta pojistnou smlouvou, pojisteny predlozi pojistiteli narok na zpracovani od likvidatora pojistne udalosti. Pojistitel muze zajistit sve vlastni riziko tim, ze uzavre zajisteni, pricemz jina pojistovna souhlasi s tim, ze nalozi s urcitym rizikem, zvlaste pokud primarni pojistitel povazuje riziko prilis velke, aby jej mohlo nest. Metody prenosu nebo rozsirovani rizika provadely cinsti a babylonsti obchodnici jiz od 3. a 2. tisicileti pr.nl.1 Cinsti obchodnici, kteri cestuji zradnymi rekami, by prerozdelovali sve zbozi na mnoho plavidel, aby omezili ztraty kvuli prekroceni kapacity jednoho plavidla . Babylonci vyvinuli system, ktery byl zaznamenan ve slavnem Kodexu z Hammurabi, c. 1750 pr. Nl, a cvicil se v ranych stredomorskych plachetnicich. Perihal Perkembangan Asuransi